24/7 SERVICE

053-4320606

Installatietechniek

Kroep Techniek is van oudsher gespecialiseerd in installatietechniek. Ons team van monteurs is breed vaktechnisch opgeleid.

Bovendien bezitten zij de skills en de motivatie om u het best mogelijke resultaat te leveren en de gemaakte afspraken na te komen. Uiteraard met een kwaliteitsniveau wat van een vak installateur verwacht mag worden.

Bovendien bezitten zij de skills en de motivatie om u het best mogelijke resultaat te leveren en de gemaakte afspraken na te komen. Uiteraard met een kwaliteitsniveau wat van een vak installateur verwacht mag worden.

Card image cap

Elektrotechniek

Uiteraard wilt u dat de uitvoering voor werkzaamheden aan uw elektrotechnische installatie vakkundig wordt uitgevoerd. Of het nu gaat om kleine of grote uitbreidingen, om nieuwbouw- of renovatieprojecten, voor deze dienstverlening bent u bij ons als vakman aan het juiste adres!

Installatiewerk is meer dan alleen een technisch ontwerp maken en uitvoeren. Wij investeren veel in onze medewerkers en hebben continue aandacht voor hen persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling. Door het toepassen van actuele product-, methode- en marktkennis zijn wij in staat om volgens de normen een standaard of maatwerkinstallatie te ontwerpen en te realiseren. Vanzelfsprekend met een professionele nazorg.

De elektrotechnische installatie is zeer bepalend in ons leef- en werkmilieu. Stelt u zich maar eens voor wat u allemaal mist of niet kunt doen zonder elektriciteit. U beseft hoe afhankelijk u hiervan bent. Het is dus van groot belang dat een elektrotechnische installatie veilig en bedrijfszeker functioneert en daarom door een vakspecialist wordt aangebracht en onderhouden.

Card image cap

Data- en communicatie systemen

In een moderne installatie zijn data- en communicatie systemen niet meer weg te denken. Ook de opkomst van IoT zorgt ervoor dat communicatie steeds belangrijker wordt. Internet en netwerksnelheden worden steeds groter en invloeden van buitenaf zorgen ervoor dat datasystemen op de juiste manier aangelegd dienen te worden. Kroep Techniek is Nexans installer partner, waardoor u verzekerd bent van dat deze communicatienetwerken op de juiste manier worden geïnstalleerd. Een voorbeeld, anders dan netwerkvoorzieningen voor reguliere behoeften zoals werkplekken e.d., is dat (slimme) verlichtingsarmaturen ook zijn aan te sturen en te voeden door middel van een datakabel, ook wel PoE (power over ethernet) genoemd.

Card image cap

Totale installaties

Uiteraard kunnen wij ook totaalinstallaties (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) verzorgen. Hierbij heeft u alleen ons als aanspreekpunt en verder er geen omkijken naar. Tevens voorkomt u eventuele verborgen kosten door geen of onvoldoende afstemming tussen de E & W installateur.

Hiervoor werken we samen met collega-bedrijven, binnen een netwerk van gerenommeerde en betrouwbare partners, waarmee wij de gehele installatie voor u kunnen realiseren.

Card image cap

Brandmeldinstallaties

Kroep Techniek heeft de nodige kennis en ervaring in het aanleggen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Deze installaties worden ontworpen volgens de meest recente regelgeving en door ons voornamelijk geïnstalleerd in werk- en/of verblijfslocaties.

Een belangrijk aspect van deze veiligheidseisen is dat een mogelijke brandhaard tijdig wordt gedetecteerd en dat er bij bepaalde calamiteitenomstandigheden een ontruimingssignaal wordt afgegeven, zodat aanwezige mensen op tijd naar een veilige locatie kunnen vluchten.
Om hieraan te voldoen en dit te waarborgen is regelgeving vastgelegd; o.a. in NEN-normen, de Arbowet, de Woningwet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Als een (verblijfs)gebouw moet voldoen aan een gecertificeerde brandmeldinstallatie dan moet hiervoor een Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld.
Dit PvE dient dan goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag en eventuele andere eisende partijen, zoals bijvoorbeeld de verzekeraar.

Wij kunnen u in dit hele traject van dienst zijn: van communicatie met de eisende partij(en) tot aan het opleveren van een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Van kleine tot grote en van eenvoudige tot complexe systemen.

Card image cap

Noodverlichting

U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat er bij calamiteitenomstandigheden waarbij (vluchtweg)noodverlichting essentieel is, deze op zo’n moment ook optimaal functioneert. Om hieraan te voldoen en dit te waarborgen zijn hiervoor de basisvoorwaarden vastgelegd in NEN-normen, de Arbowet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

In het gebruiksbesluit is bepaald dat noodverlichting eens per jaar dient te worden geïnspecteerd en onderhouden.

Wij kunnen voor u deze periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en verzorgen daarbij tevens een actuele logboekregistratie. Een goed werkende noodverlichtingsinstallatie is een zeer belangrijk aspect voor de veiligheid van mensen op een verblijfslocatie in geval van noodsituaties.