24/7 SERVICE

053-4320606

Energie management

Door middel van energiemanagement houd je grip op de energiekosten en het energieverbruik. Ook is het mogelijk afwijkingen en onzuiverheden in de stroomvoorziening te visualiseren.

Veranderende regelgeving en de opkomst van elektrisch rijden en wind- en zonne-energie kunnen ervoor zorgen dat de energievoorziening instabiel wordt. Door middel van energiemanagement kunnen de negatieve effecten hiervan gemonitord en bestreden worden.

Veranderende regelgeving en de opkomst van elektrisch rijden en wind- en zonne-energie kunnen ervoor zorgen dat de energievoorziening instabiel wordt. Door middel van energiemanagement kunnen de negatieve effecten hiervan gemonitord en bestreden worden.

Card image cap

Monitoring

Door middel van monitoring kan energieverbruik inzichtelijk gemaakt worden. Door deze inzichten kunnen tevens eventuele maatregelen worden getroffen om het energieverbruik te verminderen. Het uitlezen en/of registreren van deze gegevens hoeft niet meer op locatie, maar kan worden ingezien op afstand. Deze efficiënte manier van opnemen en registreren heeft uiteraard een kostenbesparende invloed.

Card image cap

Energieopslag

De energievoorziening gaat de komende jaren flink veranderen. Enerzijds is er een flinke toename van duurzame energie opwekkers. Anderzijds worden elektrische auto’s en warmtepompen steeds grotere energie afnemers. Deze twee zijn niet op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat de behoefte aan lokale opslag van energie. Bij overproductie kan overtollige energie opgeslagen worden. Energie kan op een later tijdstip gebruikt worden wanneer er geen opwekking plaatsvindt.

Card image cap

Smart grid

De energie infrastructuur is aan het veranderen. Door nieuwe technieken en de opkomst van lokale alternatieve energieopwekkers loopt het huidige net tegen haar beperkingen aan. Er is behoefte om vraag en aanbod te reguleren door middel van een smart grid. Door slimme gekoppelde informatievoorziening kan regulatie plaatsvinden en kunnen vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Hiermee kan overbelasting op het elektriciteitsnetwerk worden voorkomen.