24/7 SERVICE

053-4320606

Duurzame verlichting

Met duurzame verlichtingsinstallaties kan op een energie- en milieubesparende wijze het welzijn en de productiviteit van de werkende mens verbeterd worden.

De meest duurzame verlichtingsinstallaties bestaan meestal uit een toepassing van LED-techniek in combinatie met slimme regelsystemen.

Ook kunnen wij hiermee inspelen op de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. Daarnaast kunnen wij middels slimme technieken installatie-inzichten verkrijgen, optimalisatie van efficiënt gebruik en verbruik en controleren en het beheren van de verlichtingssystemen. (preventief onderhoud)

Eén van onze belangrijkste verlichtingspartners is Signify (voormalig Philips Lighting). Kroep Techniek is een erkend Connected lighting Expert van Philips;

Een kopgroep van de meest innovatieve elektrotechnische installateurs in Nederland. Als klant bent u daardoor (naast een up-to-date advies en betrouwbare service) altijd verzekerd van de beste connected lighting, die wordt aangestuurd via Interact software. Neem contact met ons op


Signify

De meest duurzame verlichtingsinstallaties bestaan meestal uit een toepassing van LED-techniek in combinatie met slimme regelsystemen.

Ook kunnen wij hiermee inspelen op de duurzaamheidsdoelstellingen van de klant. Daarnaast kunnen wij middels slimme technieken installatie-inzichten verkrijgen, optimalisatie van efficiënt gebruik en verbruik en controleren en het beheren van de verlichtingssystemen. (preventief onderhoud)

Eén van onze belangrijkste verlichtingspartners is Signify (voormalig Philips Lighting). Kroep Techniek is een erkend Connected lighting Expert van Philips;

Een kopgroep van de meest innovatieve elektrotechnische installateurs in Nederland. Als klant bent u daardoor (naast een up-to-date advies en betrouwbare service) altijd verzekerd van de beste connected lighting, die wordt aangestuurd via Interact software. Neem contact met ons op


Signify

Card image cap

Welzijn

Een goed ontworpen verlichtingssysteem draagt bij aan het welzijn van de mens. In een goed verlichte omgeving is werken prettiger en verhoogt het de productiviteit. Door middel van dynamische verlichting is een stimulerend effect te behalen. Daarbij is de verlichting aangepast op persoonlijke voorkeuren. Dynamische en goede verlichting kan ook positief bijdragen aan het stimuleren van ons bioritme. Ons bioritme is bepalend voor onze gemoedstoestand, prestaties, lichaamstemperatuur en ons slaap- en eetpatroon.

Card image cap

Slim

Steeds vaker zien we slimme toepassingen, dus ook binnen de verlichtingstechniek. Zo geeft het systeem informatie terug aan de gebruiker/beheerder en is het mogelijk om bijvoorbeeld uitval te zien aankomen. Hierdoor is onderhoud efficiënt te plannen. Ook is informatie omtrent aanwezigheid en verbruik uit te lezen. Verlichting zal dan ook steeds meer onderdeel gaan worden van het Internet of Things (IoT)

Daarbij wordt de rol van Li-Fi (Light Fidelity) steeds groter en belangrijker. Deze toepassingen gaan veel verder dan we ons nu misschien kunnen voorstellen. Men voorspelt dat Li-Fi binnen afzienbare tijd in smartphones geïntegreerd gaat worden. Een voorbeeld van een toepassing is gebruik van Li-Fi in verkeerslichten die kunnen communiceren met (zelf rijdende) voertuigen.

Card image cap

Comfort

De tijd van kil ogende LED-verlichting ligt al lang achter ons. Een goede verlichtingsinstallatie draagt bij aan een comfortabele ervaring. Het regelen tussen koud en warm licht zorgt voor een goede overgang tussen beoogde doelen zoals bijvoorbeeld een verhoogde productiviteit en comfort. Maatwerk voor het meest comfortabele verlichtingsniveau kan met intelligente systemen worden afgestemd op zowel collectieve als individuele voorkeuren.

Card image cap

Besparing

LED-verlichting zorgt voor een flinke besparing in energiekosten t.o.v. (de meeste) conventionele verlichting. Door hier al rekening mee te houden in het ontwerpstadium kan er ook een besparing gerealiseerd worden op het gebied van installatiekosten. Daarnaast dragen het dimmen en regelen van LED-verlichting bij aan besparingen in verbruik en behoud (levensduur). In combinatie met andere energiebesparende maatregelen kan het energieverbruik flink worden gereduceerd. Daardoor is, in samenhang met energieopwekkingsmethoden zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, een energieneutrale installatie steeds meer binnen handbereik.

Markten waarin wij werkzaam zijn

Kantoor

Kantoor

Voor mensen die werken in een kantoor is het belangrijk dat de verlichting bijdraagt aan een productieve en aangename omgeving en tevens energiebesparend is. Kantooromgevingen moeten in 2023 voldoen aan het C label. LED-verlichting in combinatie met slimme schakelingen en regelingen is met een relatief hoge energiebesparing en een gunstige terugverdientijd (R.O.I) in het algemeen dan één van de meest voor de hand liggende toepassingen. Wij bieden oplossingen voor allerlei soorten kantooromgevingen met lichtontwerpen van een standaard basisniveau tot uitgebreid met intelligente lichtregelsystemen.

Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs begint bij een goed verlichte werkplek! De juiste verlichting draagt bij aan een beter concentratievermogen, waardoor leerprestaties omhoog gaan. Maar het heeft ook invloed op het algemeen welzijn van leerlingen en leerkrachten. Door gebruik van slimme verlichting af te stemmen op het lesplan, kan er ingespeeld worden op het bioritme van de deelnemers. Warm wit licht wanneer er ontspanning nodig is en hogere kleurtemperatuur als er concentratie vereist is. Dit alles in combinatie met de juiste lichtsterktes en verdeling.

Industrie

Industrie

Wij hebben jarenlange ervaring als het gaat om duurzame verlichting in de industrie. Door middel van snelle montage van lijn- en puntverlichting is een conversie in relatief korte periode mogelijk. Hierdoor worden bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord. Bij het gebruik van sensoren is het naast dimmen en schakelen ook mogelijk om bewegingen in de productieomgeving te registreren. Hierdoor kunnen aanpassingen in het productieproces gemaakt worden die kostenbesparend zijn (lean). De terugverdientijd voor LED-verlichting in een bedrijfsomgeving is over het algemeen gunstig. Goede verlichting draagt ook bij aan de veiligheid op de werkvloer.

Retail

Retail

Een goede uitstalling van uw producten brengt met de juiste uitgekiende aanlichting deze nog beter onder aandacht bij uw potentiële kopers. Wij zorgen voor de juiste verlichting bij uw producten in de juiste kleurtemperaturen. Elk type product kan met een specifieke aanlichting met bijbehorende kleur de kleurechtheid benaderen. Daarnaast is het van belang dat uw klanten een aangename en ontspannen winkelervaring ervaren. Bij gebruik van slimme sensoren is het koopgedrag van uw klanten te analyseren zonder dat dit een inbreuk geeft op de privacy.

Buitenterrein

Buitenterrein

Goede verlichting op buitenterreinen wordt nog wel eens onderschat. Het is van groot belang dat de verlichting van goed niveau is. Dit draag bij aan de veiligheid. Voor de commerciële markt beginnen de beleving en ervaring van een potentiële klant al buiten waardoor er meer eisen gesteld worden aan de toepassing van de soort verlichting. Ook de verlichting in samenhang met flora en fauna is iets wat toegenomen is in de afgelopen jaren. Kroep Techniek kan in deze gevallen een goed en gedegen advies uitbrengen en bijdragen met de realisatie hiervan.

Maatoplossingen

Maatoplossingen

Door het combineren van bovenstaande disciplines en aanvullende klantenwensen zijn de mogelijkheden onbeperkt. Wij geven u graag advies en helpen daarbij met realisatie van een oplossing op maat voor uw verlichtingsvraagstuk.